<div align="center"> <h1>DZIEŃ ZIEMI 2008 - POZNAŃ</h1> <h3>DNI ZIEMI UAM WNGiG</h3> <p>DNI ZIEMI UAM WNGiG</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://kios.zata.pl/dniziemi2007.php" rel="nofollow">http://kios.zata.pl/dniziemi2007.php</a></p> </div>